Xe nâng người đã qua sử dụng 6c Genie 3246 2009 1c Genie 2646 2010

Hãng: Genie

Model: 3246+ 2646

Năm:

Xuất xứ: Châu Á

Thông tin khách hàng