Trang chủ » Tìm kiếm

Tìm kiếm

Lô 2 chiếc xe nâng người JLG M600JP năm 2004/2005 từ HongKong/VCM Group
Xe nâng người đã qua sử dụng JLG 800AJ năm 2006 từ Đức/VCM Group
Lô 3c xe nâng người từ Nhật Bản/ VCM Group

Hãng: JLG

Model:

Năm: 2006/2008

Xuất xứ: Nhật Bản

Lô 2 chiếc xe nâng người (cont 20 feet) 2030ES và 2646ES JLG từ Nhật Bản/VCM Group
Xe nâng người đã qua sử dụng JLG 860SJ năm 2008 từ UAE /VCM Group
Xe nâng người JLG 450AJ 2004 từ Úc

Hãng: JLG

Model: 450AJ

Năm: 2004

Xuất xứ: Úc

Lô 1c Genie S85 2001 từ EU

Hãng: Genie

Model: S85

Năm: 2001

Xuất xứ: Châu Âu

Lô 3c JLG 3246ES 2010-2013 từ Trung Quốc

Hãng: JLG

Model: 3246ES

Năm: 2010-2013

Xuất xứ: Trung Quốc

Lô 3c JLG 2030ES 2008 từ Singapore

Hãng: JLG

Model:

Năm: 2008

Xuất xứ: Singapore

Lô 7c JLG 1930 ES 2011 từ Singapore

Hãng: JLG

Model:

Năm: 2011

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng người JLG 800A 2000 từ Singapore

Hãng: JLG

Model: 800A

Năm: 2000

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng người đã qua sử dụng lô 1c JLG 800AJ năm 2007 từ EU/VCM Group

Hãng: Haulotte và Genie

Model: 800AJ

Năm: 2007

Xuất xứ: Châu Âu

Xe nâng người đã qua sử dụng JLG 450AJ năm 2008 từ EU /VCM Group
Lô 1c JLG 800AJ 2001 từ EU

Hãng: JLG

Model: 800AJ

Năm: 2001

Xuất xứ: Châu Âu

Xe nâng người JLG E600JP 2008 từ UAE

Hãng: JLG

Model: E600JP

Năm: 2008

Xuất xứ:

Xe nâng người JLG 800AJ 2008 từ UAE

Hãng: JLG

Model: 800AJ

Năm: 2008

Xuất xứ:

Xe nâng người đã qua sử dụng JLG E600JP năm 2008 từ UAE/VCM Group
Xe nâng hàng JLG 860SJ 2008 từ EU

Hãng: JLG

Model: 860SJ

Năm: 2008

Xuất xứ: Châu Âu

Lô 7c JLG 1930ES 2011-2012 từ EU

Hãng: JLG

Model: 1930ES

Năm: 2011-2012

Xuất xứ: Châu Âu

Lô 8c JLG 3394RT 2008 từ UAE

Hãng: JLG

Model: 3394RT

Năm: 2008

Xuất xứ:

Xe nâng người đã qua sử dụng JLG 450AJ năm 2004 từ Úc / VCM Group
Xe nâng người đã qua sử dụng JLG 450AJ năm 2000 từ UAE /VCM Group
Xe nâng người JLG 800AJ năm 2008 từ UAE /VCM Group
Xe nâng người đã qua sử dụng JLG 800AJ năm 2008 từ Qatar/VCM Group
Xe nâng người JLG 600AJ năm 2007 từ EU/VCM Group

Hãng: JLG

Model: 600AJ

Năm: 2007

Xuất xứ: Châu Âu

Lô 5c JLG 2646ES 2006 từ Úc

Hãng: JLG

Model: 2646ES

Năm: 2006

Xuất xứ: Úc

Xe nâng người JLG 660SJ 2007 từ EU

Hãng: JLG

Model: 660SJ

Năm: 2007

Xuất xứ: Châu Âu

Lô 2c xe nâng hàng JLG 340 AJ 2012 từ EU

Hãng: JLG

Model: 340 AJ

Năm: 2012

Xuất xứ: Châu Âu

Xe nâng người JLG 450AJ năm 2008 nhập khẩu từ UAE/ VCM Group
Xe nâng người JLG 1250AJP năm 2011 từ EU

Hãng: JLG

Model: 1250AJP

Năm: 2011

Xuất xứ: Châu Âu

Lô 4c xe nâng người JLG 4069LE 2008 từ Hàn

Hãng: JLG

Model: 4069LE

Năm: 2008

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng người đã qua sử dụng lô 1c JLG 800AJ năm 2001 từ EU/ VCM group
Xe nâng người đã qua sử dụng JLG 3969 1996-1998-1999 từ châu Á
Xe nâng người đã qua sử dụng 1c JLG 450AJ 2013 từ USA
Xe nâng người đã qua sử dụng 1c JLG 600AJ 2008 từ Châu Âu
Xe nâng người đã qua sử dụng 1c JLG 800AJ 2010 từ USA
Xe nâng người đã qua sử dụng 1c JLG 800AJ 2009 từ USA
Xe nâng người đã qua sử dụng JLG 600AJ 2001 từ châu Á

Hãng: JLG

Model: 600AJ

Năm: 2001

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người cắt kéo JLG 4069LE 2008 từ Hàn

Hãng: JLG

Model: 4069LE

Năm: 2006

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng người đã qua sử dụng 12c JLG 2032E 1999-2000 từ Asia

Hãng: JLG

Model: 2032E

Năm: 1999-2000

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người đã qua sử dụng 8c JLG3246 từ Asia

Hãng: JLG

Model: 3246

Năm: 2009/2010/2011

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người đã qua sử dụng 1c JLG 660SJ 2005

Hãng: Genie

Model: 660SJ

Năm: 2005

Xuất xứ: Châu Úc

Xe nâng người đã qua sử dụng 1c JLG 800S 2001
Xe nâng người đã qua sử dụng Lô 1c JLG 660SJ 1997

Hãng: JLG

Model: 660SJ

Năm: 1997

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người đã qua sử dụng Lô 1c JLG 600AJ 2001

Hãng: JLG

Model: 600AJ

Năm: 2001

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người đã qua sử dụng JLG 3969 1996-1999

Hãng: JLG

Model: 3969

Năm:

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người 2 chiêc JLG E400AJP 2003-2004

Hãng: JLG

Model:

Năm: 2003/2004

Xuất xứ: Singapore

Lô 2c xe nâng người đã qua sử dụng JLG 600AJ và 600SJ 2007 và 2008
Lô 6 chiếc JLG 3246 2004/2007 + JLG 3369 2000

Hãng: JLG

Model:

Năm:

Xuất xứ: Châu Á

Lô 2c xe nâng người đã qua sử dụng JLG 450AJ 2006

Hãng: JLG

Model: 450AJ

Năm: 2006

Xuất xứ: Châu Âu

Xe nâng người đã qua sử dụng 3c JLG 4069 2004 từ châu Âu
Xe nâng người đã qua sử dụng 1 chiếc JLG 660SJ 2003

Hãng: JLG

Model: 660SJ

Năm: 2003

Xuất xứ: Mỹ

Xe nâng người đã qua sử dụng 3c Genie 3246 2009 5c JLG 3246 2013
Xe nâng người đã qua sử dụng 1c JLG 450AJ 1999

Hãng: JLG

Model: 450AJ

Năm: 1999

Xuất xứ: Mỹ

Xe nâng người đã qua sử dụng JLG 3969 từ Singapore

Hãng: JLG

Model: 3969

Năm: 2000

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng người đã qua sử dụng JLG 450AJ 2010 từ Úc
Xe nâng người đã qua sử dụng JLG 600 SJ 2004
Xe nâng người đã qua sử dụng 5c JLG 1930 + 1c JLG 2030 2005 từ Úc
Xe nâng người đã qua sử dụng JLG 450AJ 2003

Hãng: JLG

Model: 450AJ

Năm: 2003

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng dạng cần JLG 800Aj 2004

Hãng: JLG

Model: 800AJ

Năm: 2004

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người đã qua sử dụng 1C  JLG 800AJ 2002 từ Singapore
Xe nâng người đã qua sử dụng Genie + JLG 3246 2008-2010
Xe nâng người đã qua sử dụng JLG 1932 1999-2003

Hãng: JLG

Model: 1932

Năm:

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người JLG 800AJ 2004

Hãng: JLG

Model: 800AJ

Năm: 2004

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người đã qua sử dụng 2c Genie 4c JLG

Hãng: Genie

Model: Genie GS 3246, JLG 3246ES

Năm:

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người đã qua sử dụng JLG 3969

Hãng: JLG

Model: 3969

Năm:

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng người JLG CM3969 1997-2000

Hãng: JLG

Model: CM3969

Năm:

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng người đã qua sử dụng 2c JLG 4394 2009

Hãng: JLG

Model: 4394

Năm: 2009

Xuất xứ: Úc

Xe nâng người đã qua sử dụng JLG 450AJ 2010

Hãng: JLG

Model: 450AJ

Năm:

Xuất xứ: Úc

Xe nâng người đã qua sử dụng JLG E450AJ 2007

Hãng: JLG

Model: E450AJ

Năm: 2007

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người đã qua sử dụng: Lô 1c JLG 600AJ 2010
Xe nâng người đã qua sử dụng JLG 3246ES 200

Hãng: JLG

Model: 3246ES

Năm: 2008

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng người đã qua sử dụng: Lô 3c JLG4069 LE 2005 từ Singapore
Xe nâng người đã qua sử dụng JLG 3969 năm 1996-2000 từ châu Á
xe nâng người đã qua sử dụng JLG E300AJP 2001 và JLG 450AJ từ Hàn
Xe nâng người đã qua sử dung JLG 4069 2008 từ Hàn

Hãng: JLG

Model: 4069

Năm: 2008

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng người JLG 800AJ từ Malay

Hãng: JLG

Model: 800AJ

Năm: 2000

Xuất xứ: Malaysia

Xe nâng người dạng cần đã qua sử dụng JLG 1250AJP

Hãng: Genie

Model: JLG 1250AJP

Năm: 2005

Xuất xứ: Úc

Xe Boom JLG 800AJ 2000 từ Malay

Hãng: JLG

Model: 800AJ

Năm: 2000

Xuất xứ: Malaysia

Lô 2 chiếc xe nâng người Genie GS5390 2004 từ Châu Úc
Xe cắt kéo đã qua sử dụng Genie 3246 2004 từ Singapore

Hãng: Genie

Model: 3246

Năm: 2004

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng người Skyjack 9250 2008 từ Hàn

Hãng: Skyjack

Model: 9250

Năm: 2008

Xuất xứ: Hàn Quốc

Lô 13c xe nâng người Genie 1930 từ Hàn

Hãng: Genie

Model: 1930

Năm: 2003/2004

Xuất xứ: Hàn Quốc

Lô 9c Xe nâng người Genie 2632 2002 từ Hàn

Hãng: Genie

Model: 2632

Năm: 2002

Xuất xứ: Hàn Quốc

Lô 8c Xe nâng người Genie 2632 2005 từ Hàn

Hãng: Genie

Model: 2632

Năm: 2005

Xuất xứ: Hàn Quốc

Lô 8c Xe nâng người Genie 2646 2005 từ Hàn

Hãng: Genie

Model: 2646

Năm: 2005

Xuất xứ: Hàn Quốc

Lô 2 xe boom JLG 600AJ 2005 từ Dubai

Hãng: JLG

Model: 600AJ

Năm: 2005

Xuất xứ: Du bai

Lô 2 xe boom JLG 450AJ 2005 từ Dubai

Hãng: JLG

Model: 450AJ

Năm: 2005

Xuất xứ: Du bai

Xe nâng người Genie S125 2005 từ Anh

Hãng: Genie

Model: S125

Năm: 2005

Xuất xứ: Anh

Xe nâng người Genie GS2646 nhập từ Hàn Quốc

Hãng: Genie

Model: GS2646

Năm: 2005

Xuất xứ: Hàn Quốc

Lô 2 xe nâng người Genie Z45/28 2008 từ Dubai

Hãng: Genie

Model: Z45/25

Năm: 2008

Xuất xứ: Du bai

Lô 4 chiếc xe nâng người Skyjack SJ9250 từ Hàn Quốc

Hãng: Skyjack

Model: SJ9250

Năm: 1999

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng người dạng cần JLG 600A cao 20 mét

Hãng: JLG

Model: 600A

Năm: 1998

Xuất xứ: Mỹ

Xe nâng người dạng boomlift JLG 660SJ

Hãng: JLG

Model: 660SJ

Năm: 1998

Xuất xứ: Italy

Xe nâng người Boom lift JLG 4394RT

Hãng: JLG

Model: 4394RT

Năm: 2007

Xuất xứ: Malaysia

Xe nâng người dạng Boom lift JLG 860AJ

Hãng: JLG

Model: 860AJ

Năm: 2002

Xuất xứ: Malaysia

Lô 2 chiếc xe nâng người JLG 3969

Hãng: JLG

Model: 3969

Năm: 2000

Xuất xứ: Singapore

Lô 8 chiếc xe nâng người JLG 2646S2

Hãng: JLG

Model: 2646S2

Năm: 2003

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng người dạng Boom lift JLG80HX

Hãng: JLG

Model: JLG80HX

Năm: 1997

Xuất xứ: Bồ Đầu Nha

Thang nâng người Genie AWP30S/Haulotte quick up12

Hãng: Genie/Haulotte

Model: AWP30S/quick up12

Năm: 2012

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng người cắt kéo JLG 4069 năm 2002

Hãng: JLG

Model: 4069

Năm: 2002

Xuất xứ: Mỹ

Xe nâng người dạng Boom lift JLG 600AJ

Hãng: JLG

Model: 600AJ

Năm: 2000

Xuất xứ: Úc

Xe nâng người JLG 800AJ năm 2002

Hãng: JLG

Model: 800AJ

Năm: 2002

Xuất xứ: Singapore

Lô 9 xe nâng người cắt kéo JLG 2032E2 và 3246E2

Hãng: JLG

Model: 2032E2 và 3246E2

Năm: 1998

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng người cắt kéo JLG 4069

Hãng: JLG

Model: JLG 4069

Năm: 2002

Xuất xứ: Malaysia

Xe nâng người JLG800A

Hãng: JLG

Model: JLG800A

Năm: 2000/2002

Xuất xứ: Mỹ/Anh

Xe nâng người dạng cần JLG M450J

Hãng: JLG

Model: M450J

Năm: 2001

Xuất xứ: Hàn Quốc

Lô 4 xe nâng người cắt kéo JLG 1932E2

Hãng: JLG

Model: 1932E2

Năm: 2003

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng người Boom lift JLG 860SJ

Hãng: JLG

Model: 860SJ

Năm: 2002

Xuất xứ: Malaysia

Xe nâng người Boom lift JLG125

Hãng: JLG

Model: JLG125

Năm: 2004

Xuất xứ: Malaysia

Xe nâng người 1 unit JLG 600S

Hãng: JLG

Model: 600S

Năm: 1998

Xuất xứ: Bỉ

Xe nâng người Boom lift JLG 460S

Hãng: JLG

Model: 460S

Năm: 2007

Xuất xứ: Du bai

Lô xe nâng người Skyjack-Genie-JLG

Hãng: Skyjack-Genie-JLG

Model: GS3246 - GS2646

Năm: 2005

Xuất xứ: Singapore

Lô 8 chiếc xe nâng người cắt kéo JLG 3246

Hãng: JLG

Model: 3246

Năm: 2005

Xuất xứ: Malaysia

Lô 5 xe nâng người cắt kéo nhập khẩu Malaysia

Hãng: Genie

Model: Lô 5 chiếc

Năm: 2007

Xuất xứ: Malaysia

Lô xe nâng người 8 chiếc nhập khẩu từ Đức

Hãng: JLG, UPRIGHT, Genie

Model: Lô 8 chiếc

Năm: 2016

Xuất xứ: Đức

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN MÁY XÂY DỰNG VIỆT NAM


VCM GROUP - MACHINFO.COM
Địa chỉ: 20/189 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
TT giao dịch quốc tế: 20/189 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Chi nhánh: Khu CC Manor II, 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Japan Office: 4-2-16, Shinomiya, Kadoma city, Osaka, Japan 571-0017
TỔNG KHO & TRUNG TÂM DỊCH VỤ: CẦU ĐÔNG TRÙ - ĐƯỜNG TRƯỜNG SA - ĐÔNG ANH - HÀ NỘI
 Điện thoại 0936 143 468
 Email : kdxenangnguoi@vinacoma.vn
 Websitexenangnguoi.com