Trang chủ » Tìm kiếm

Tìm kiếm

Xe nâng người dạng Boom Genie S80 năm 2001 từ Châu Á

Hãng: Genie

Model: S80

Năm: 2001

Xuất xứ: Châu Á

Lô 2 chiếc xe nâng người Genie Z45/25 nhập khẩu từ Tây Ban Nha

Hãng: Genie

Model: Z45/25

Năm: 2001/2003

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xe nâng người Genie S85 nhập khẩu từ Mỹ

Hãng: Genie

Model: S85

Năm: 2005

Xuất xứ: Mỹ

Lô 14 xe nâng người đã qua sử dụng GENIE GS2046 năm 1999-2001 từ Châu Á

Hãng: Genie

Model: GS2046

Năm: 1999/2000/2001

Xuất xứ: Châu Á

Lô sản phẩm 14 chiếc xe nâng người đã qua sử dụng Genie nhập khẩu từ HongKong
Lô 3 chiếc xe nâng người Genie Z60 nhập khẩu từ Hàn Quốc / VCM Group

Hãng: Genie

Model: GS2046

Năm: 1999/2000/2001

Xuất xứ: Hàn Quốc

Lô 3c xe nâng người đã qua sử dụng GENIE Z34/22N 1998-2000
Xe nâng người Genie Z135/70 năm 2008 nhập khẩu từ Mỹ

Hãng: Genie

Model: Z135/70

Năm: 2008

Xuất xứ: Mỹ

Xe nâng người Genie S125 năm 2000 nhập khẩu từ Dubai

Hãng: Genie

Model: S125

Năm: 2000

Xuất xứ: Du bai

Xe nâng người đã qua sử dụng GENIE Z34/22N năm 1998-2000 từ Châu Á
Xe nâng người dạng cắt kéo Genie 4047

Hãng: Genie

Model: 4047

Năm: 2012

Xuất xứ: Anh

Xe Boomlift Genie Z60 1998 nhập từ Hàn Quốc

Hãng: Genie

Model: Z60

Năm: 1998

Xuất xứ: Hàn Quốc

Lô 2 xe nâng người Genie Z45/25 2000/2004 Châu Á

Hãng: Genie

Model: Z45/25

Năm: 1999/2000/2001

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người Genie 2032 nhập nguyên chiếc từ Sing

Hãng: Genie

Model: 2032

Năm: 2005

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng người Genie 4390 nhập trực tiếp từ Hàn Quốc

Hãng: Genie

Model: 4390

Năm: 2001

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe Boomlift Genie Z60 2004 từ Châu Á

Hãng: Genie

Model: Z60

Năm: 2004

Xuất xứ:

Xe nâng người Genie GS5390 nhập khẩu từ Úc

Hãng: Genie

Model: GS5390

Năm: 2004

Xuất xứ: Úc

Xe nâng người Genie GS4390 nhập trực tiếp từ Úc

Hãng: Genie

Model: GS4390

Năm: 2003

Xuất xứ: Úc

Xe nâng người Genie Z34/22IC nhập từ Úc

Hãng: Genie

Model: Z34/22IC

Năm: 2004

Xuất xứ: Úc

Xe nâng boom Genie S85 2000 từ Dubai

Hãng: Genie

Model: S85

Năm: 2000

Xuất xứ: Du bai

Xe nâng người Genie S125 2003 từ Dubai

Hãng: Genie

Model: S125

Năm: 2003

Xuất xứ: Du bai

Lô 2 chiếc xe nâng người Genie GS5390 2004 từ Châu Úc
Xe nâng người đã qua sử dụng Genie S125 2004 từ Dubai

Hãng: Genie

Model: S125

Năm: 2004

Xuất xứ: Du bai

Xe cắt kéo đã qua sử dụng Genie 3246 2004 từ Singapore

Hãng: Genie

Model: 3246

Năm: 2004

Xuất xứ: Singapore

Lô 13c xe nâng người Genie 1930 từ Hàn

Hãng: Genie

Model: 1930

Năm: 2003/2004

Xuất xứ: Hàn Quốc

Lô 9c Xe nâng người Genie 2632 2002 từ Hàn

Hãng: Genie

Model: 2632

Năm: 2002

Xuất xứ: Hàn Quốc

Lô 8c Xe nâng người Genie 2632 2005 từ Hàn

Hãng: Genie

Model: 2632

Năm: 2005

Xuất xứ: Hàn Quốc

Lô 8c Xe nâng người Genie 2646 2005 từ Hàn

Hãng: Genie

Model: 2646

Năm: 2005

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng người Genie S125 2005 từ Anh

Hãng: Genie

Model: S125

Năm: 2005

Xuất xứ: Anh

Xe nâng người Genie GS2646 nhập từ Hàn Quốc

Hãng: Genie

Model: GS2646

Năm: 2005

Xuất xứ: Hàn Quốc

Lô 2 xe nâng người Genie Z45/28 2008 từ Dubai

Hãng: Genie

Model: Z45/25

Năm: 2008

Xuất xứ: Du bai

Xe nâng người dạng cần JLG 600A cao 20 mét

Hãng: JLG

Model: 600A

Năm: 1998

Xuất xứ: Mỹ

Lô 8 xe nâng người dạng cắt kéo X32 Upright

Hãng: Upright

Model: X32

Năm: 2007

Xuất xứ: Quatar

Xe nâng người dạng cần Genie Z45/25 năm 2008

Hãng: Genie

Model: Z45/25J

Năm: 2008

Xuất xứ: Australia

Lô 2 xe nâng người dạng Boom lift Genie Z45/25J DC

Hãng: Genie

Model: Z45/25J DC

Năm: 2000/2001

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Lô 14 chiếc xe nâng người Genie 1930

Hãng: Genie

Model: 1930

Năm: 2000/2002

Xuất xứ: Mỹ

Xe nâng người dạng cần Genie S85 năm 2006

Hãng: Genie

Model: S85

Năm: 2006

Xuất xứ: Úc

Xe nâng người dạng Boom lift Genie S125 năm 2008

Hãng: Genie

Model: S125

Năm: 2008

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng người Genie S65

Hãng: Genie

Model: S65

Năm: 2000/2008

Xuất xứ: Mỹ

Xe nâng người dạng cần Genie Z45/25 năm 2002

Hãng: Genie

Model: Z45/25

Năm: 2000

Xuất xứ: Du bai

Thang nâng người Genie AWP30S/Haulotte quick up12

Hãng: Genie/Haulotte

Model: AWP30S/quick up12

Năm: 2012

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng người Boom lift S85 năm 2002

Hãng: Genie

Model: S85

Năm: 2002

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng người dạng cần Boom lift Genie MTZ50/30

Hãng: Genie

Model: MTZ50/30

Năm: 2000

Xuất xứ: Hà Lan

Lô 8 xe nâng người cắt kéo Genie 2646

Hãng: Genie

Model: 2646

Năm: 2006

Xuất xứ: Australia

Lô 2 chiếc xe nâng người dạng cắt kéo Genie 5390

Hãng: Genie

Model: 5390

Năm: 2007

Xuất xứ: Singapore

Lô 2 CHIẾC CẮT KÉO GENIE GS3246 2016

Hãng: Genie

Model: GS3246

Năm: 2016

Xuất xứ: Mỹ

Xe nâng người dạng boom GENIE Z45/25J

Hãng: Genie

Model: Z45/25J

Năm: 2000

Xuất xứ: Anh

Xe nâng người dạng Boom Lift Genie Z34/22

Hãng: Genie

Model: Z34/22

Năm: 2007

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng người Genie Z80/60

Hãng: Genie

Model: Z80/60

Năm: 2004

Xuất xứ: Mỹ

Xe nâng người dạng Boom Lift Genie Z135/70

Hãng: Genie

Model: Z135/70

Năm: 2006

Xuất xứ: Úc

Xe nâng người dạng Boom lift Genie Z51/30 và Z45/25

Hãng: Genie

Model: Z51/30 và Z45/25

Năm: 2006/2007

Xuất xứ: Úc

Lô 5 chiếc xe nâng người cắt kéo Genie 1932

Hãng: Genie

Model: 1932

Năm: 2007

Xuất xứ: Úc

Xe nâng người dạng cần Genie Z45/25

Hãng: Genie

Model: Z45/25

Năm: 2001/2002

Xuất xứ: Dubai/Australia/ Anh

Xe nâng người Boom lift Genie S85

Hãng: Genie

Model: S85

Năm: 2008/2002

Xuất xứ: Mỹ/Anh

Lô 2 chiếc xe nâng người Genie Z45 25RT năm 2006

Hãng: Genie

Model: Z45/25RT

Năm: 2006

Xuất xứ: Bỉ

Xe nâng người dạng Boom lift Z30/20

Hãng: Genie

Model: Z30/20

Năm: 2006

Xuất xứ: Malaysia

Thang nâng người Genie AWP-30S

Hãng: Genie

Model: AWP-30S

Năm:

Xuất xứ:

Xe nâng người dạng Boom lift Genie S80

Hãng: Genie

Model: S80

Năm: 1998

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng người Genie Z60/34

Hãng: Genie

Model: Z60/34

Năm: 2001

Xuất xứ: Du bai

Xe nâng người dạng Boom lift Genie S85

Hãng: Genie

Model: S85

Năm: 2000/2001

Xuất xứ: Dubai/Malaysia

Xe nâng người Genie Z45 năm 2000

Hãng: Genie

Model: Z45

Năm: 2000/2002

Xuất xứ: Hàn Quốc

Lô 3 xe nâng người Boom Genie Z45/25RT

Hãng: Genie

Model: Z45/25RT

Năm: 2003

Xuất xứ: Bỉ

Lô xe nâng người Skyjack-Genie-JLG

Hãng: Skyjack-Genie-JLG

Model: GS3246 - GS2646

Năm: 2005

Xuất xứ: Singapore

Lô xe nâng người Genie S45-Z45

Hãng: Genie

Model: S45-Z45

Năm: 2000/2002

Xuất xứ: Bỉ

Lô 12 xe nâng người cắt kéo Haulotte và Genie

Hãng: Haulotte và Genie

Model: Compact 10,Compact 12, GS2646

Năm: 2007

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng người Boom lift Genie S65

Hãng: Genie

Model: S65

Năm: 2000/2002

Xuất xứ: Dubai/Malaysia

Xe nâng người Boom lift Genie S60

Hãng: Genie

Model: S60

Năm: 2000/2002

Xuất xứ: Malaysia

Xe nâng người Boom lift Genie S125

Hãng: Genie

Model: S125

Năm: 2002

Xuất xứ: Malaysia

Lô 5 xe nâng người cắt kéo nhập khẩu Malaysia

Hãng: Genie

Model: Lô 5 chiếc

Năm: 2007

Xuất xứ: Malaysia

Lô 15 chiếc xe nâng người Genie

Hãng: Genie

Model: Genie 15 chiếc

Năm:

Xuất xứ:

Lô này gồm 8 chiếc xe nâng người Genie

Hãng: Genie

Model: Genie 8 chiếc

Năm: 2005

Xuất xứ: Hàn Quốc

Lô xe nâng người 8 chiếc nhập khẩu từ Đức

Hãng: JLG, UPRIGHT, Genie

Model: Lô 8 chiếc

Năm: 2016

Xuất xứ: Đức

Xe nâng người Genie Telescopic boom S60

Hãng: Genie

Model: S60

Năm: 2006

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng người genie S85

Hãng: Genie

Model: S85

Năm: 2007

Xuất xứ: Singapore

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN MÁY XÂY DỰNG VIỆT NAM


VINACOMA., JSC - VCM GROUP
  Tầng 2,Tòa Nhà Tập Đoàn Hà Nội ,445 Đội Cấn ,Ba Đình ,Hà Nội ,Việt Nam
 TT giao dịch quốc tế: Lầu 2,Tòa nhà Tập Đoàn Hà Nội, 442 Đội Cấn Ba Đình
 Chi nhánh: Khu CC Manor II, 91 Nguyễn Hữu Cảnh,Q. Bình Thạnh,Tp HCM
 Japan Office:4-2-16,Shinomiya,Kadoma city,Osaka, Japan 571-0017
TỔNG KHO (1&2): 
TỔNG KHO (1&2): KM2 - CẦU PHÙ ĐỔNG - GIA LÂM - HÀ NỘI
 Điện thoại : 0936 143 468
 Email : kdxenangnguoi@vinacoma.vn
 Website : xenangnguoi.com