Trang chủ » Tìm kiếm

Tìm kiếm

Lô 2 chiếc xe nâng người Genie Z45/25 năm 2007 từ Hàn Quốc/VCM Group
Xe nâng người Genie S125 năm 2008 từ Mỹ /VCM Group

Hãng: Genie

Model: S125

Năm: 2008

Xuất xứ: Mỹ

Lô 14 chiếc xe nâng người Genie GS4047 năm 2014 từ Châu Á (có bán lẻ) /VCM Group
Lô 3c xe nâng người từ Nhật Bản/ VCM Group

Hãng: JLG

Model:

Năm: 2006/2008

Xuất xứ: Nhật Bản

Lô 2 chiếc xe nâng người Genie Z45/25 năm 2007 từ Thái Lan/VCM Group
Lô 2 chiếc xe nâng người (cont 20 feet) 2030ES và 2646ES JLG từ Nhật Bản/VCM Group
Xe nâng người Genie S85 năm 1997 từ Malaysia/VCM Group

Hãng: Genie

Model: S85

Năm: 1997

Xuất xứ: Malaysia

Xe nâng người Genie S125 năm 2012 từ Canada /VCM Group
Xe nâng người Genie Z34/22 năm 2007 từ Nhật Bản/VCM Group

Hãng: Genie

Model: Z34/22

Năm: 2007

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng người Genie S125 năm 2001 nhập từ Ả Rập/ VCM Group
Xe nâng người Genie S85 năm 2006 từ Ả Rập/ VCM Group
Lô xe nâng người 2 chiếc Genie S65 năm 2007 nhập từ Đức/ VCM Group
Lô 12 chiếc xe nâng người Genie Z45/25 năm 2004-2008 từ Hồng Kông/VCM Group
Xe nâng người Genie Z80 năm 2005 từ UAE/VCM Group
Xe nâng người Genie S85 năm 2002 từ Singapore

Hãng: Genie

Model: S85

Năm: 2002

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng người 2 chiếc Genie Z45 2004 VÀ 2006 NHẬP TỪ DUBAI
Xe nâng người Genie Z60/34 năm 2002 từ UAE

Hãng: Genie

Model: Z60/34

Năm: 2002

Xuất xứ:

Xe nâng người Genie Z45/25 năm 2004 từ UAE

Hãng: Genie

Model: Z45/25

Năm: 2004

Xuất xứ:

Xe nâng người Genie Z60/34 năm 2012 từ Châu Á

Hãng: Genie

Model: Z60/34

Năm: 2012

Xuất xứ: Châu Á

Lô 1 chiếc xe nâng người Genie S85 2001 từ Úc

Hãng: Genie

Model: S85

Năm: 2001

Xuất xứ: Úc

Xe nâng ngươi Genie Z45/25 2006 tư UAE

Hãng: Genie

Model: Z45/25

Năm: 2006

Xuất xứ:

Xe nâng ngươi Genie 1930 năm 2000 tư Singapore

Hãng: Genie

Model: 1930

Năm: 2000

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng người Genie Z60/34 2005 từ UAE

Hãng: Genie

Model: Z60/34

Năm: 2005

Xuất xứ:

Lô 2c Genie Z45/25J DC 2002 từ EU

Hãng: Genie

Model: Z45/25 JDC

Năm: 2002

Xuất xứ: Châu Âu

Lô 1c Genie S85 2001 từ EU

Hãng: Genie

Model: S85

Năm: 2001

Xuất xứ: Châu Âu

Lô 3c JLG 3246ES 2010-2013 từ Trung Quốc

Hãng: JLG

Model: 3246ES

Năm: 2010-2013

Xuất xứ: Trung Quốc

Lô 3c JLG 2030ES 2008 từ Singapore

Hãng: JLG

Model:

Năm: 2008

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng người đã qua sử dụng Genie Z60/34 năm 2006 nhập từ EU / VCM Group
Xe nâng người Genie S60 1999 từ Singapore

Hãng: Genie

Model: S60

Năm: 1999

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng người đã qua sử dụng Genie S85 2005 từ EU / VCM Group
Xe nâng người Genie S60 1999 từ EU

Hãng: Genie

Model: S60

Năm: 1999

Xuất xứ: Châu Âu

Lô 1c Genie S80 2010 từ EU

Hãng: Genie

Model: S80

Năm:

Xuất xứ: Châu Âu

Xe nâng người đã qua sử dụng Genie S60 năm 1999 từ EU /VCM group
Lô 1c Genie Z80/60 2005 từ Malaysia

Hãng: Genie

Model: Z80/60

Năm: 2005

Xuất xứ: Malaysia

Lô 7c Genie GS-1932 2012 từ Úc

Hãng: Genie

Model:

Năm: 2012

Xuất xứ: Úc

Xe nâng người đã qua sử dụng Genie S85 năm 2005 nhập từ EU /VCM Group
 Xe nâng người đã qua sử dụng Genie S80 năm 2011 nhập từ Mỹ/VCM Group
Lô 7c xe nâng người Genie GS-2032 năm 2007 từ EU/VCM Group

Hãng: Genie

Model: Genie 2032

Năm: 2007

Xuất xứ: Châu Âu

Lô 2c Genie Z45/25 2005 và Z45/25J RT 2007 từ Hàn

Hãng: Genie

Model: Z45/25

Năm:

Xuất xứ: Hàn Quốc

Lô 5c xe nâng người GENIE GS-2646 năm 2004  từ UAE/VCM Group
Lô 1c Genie S85 2005 từ EU

Hãng: Genie

Model: S85

Năm: 2005

Xuất xứ: Châu Âu

Lô 1c Genie Z60/34 2012 từ Trung Quốc

Hãng: Genie

Model: Z60/34

Năm: 2012

Xuất xứ: Trung Quốc

Lô 4c Genie GS-4047 2014 từ Trung Quốc

Hãng: Genie

Model: GS-4047

Năm: 2014

Xuất xứ: Trung Quốc

Lô 8c Genie GS-2646 2013 từ Trung Quốc

Hãng: Genie

Model: GS 2646

Năm: 2013

Xuất xứ: Trung Quốc

Lô 2c Genie Z135 2007 từ Singapore

Hãng: Genie

Model: Z135

Năm: 2007

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng người Genie Z45/25 2005 từ Hàn

Hãng: Genie

Model: Z45/25

Năm: 2005

Xuất xứ: Hàn Quốc

Lô 3c Genie S65 2005 Genie S85 2005 Genie S125 2001 từ Ấn Độ

Hãng: Genie

Model: S65 + S85 + S125

Năm: 2005-2001

Xuất xứ:

Lô 5c gồm 3c Genie GS2632, 2c Skyjack SJIII3226 đời 2003-2008 từ Hàn

Hãng: Genie, Skyjack

Model: GS2632, SJIII3226

Năm: 2003 - 2008

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng ​người Genie S45 2007 từ EU

Hãng: Genie

Model: S-45

Năm: 2007

Xuất xứ: Châu Âu

Xe nâng người Genie S120 2011 từ Mỹ

Hãng: Genie

Model: S120

Năm: 2011

Xuất xứ: Mỹ

Lô 11c Genie GS 1930 1999-2002 từ Trung Quốc

Hãng: Genie

Model: GS1930

Năm: 1999-2002

Xuất xứ: Trung Quốc

Lô 18c xe nâng người Genie 1930

Hãng: Genie

Model: GS1930

Năm:

Xuất xứ: Đài Loan

Xe nâng người đã qua sử dụng 3c Genie1930 2013-2014 1c Genie2646 2008 và 6c Aichi SV08DNL 2012-2013

Hãng: Genie, Aichi

Model: Genie 1930, 2646 và Aichi SV08DNL

Năm: 2008, 2013-2014

Xuất xứ: Malaysia

Xe nâng người đã qua sử dụng lô 6c Genie 3246 năm 2006-2007 từ EU/ VCM Group
Xe nâng người đã qua sử dụng lô 2c Genie S60X năm 2011 từ Mỹ/ VCM group
Xe nâng người đã qua sử dụng Genie S60 năm 2012 từ Asia

Hãng: Genie

Model: S60

Năm: 2012

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người đã qua sử dụng lô 2c Genie Z60/34 từ 2009 từ Châu Á
Xe nâng người đã qua sử dụng lô 2c Genie 3246 năm 2013 từ Asia
Xe nâng người đã qua sử dụng lô 2c Genie S65 1999

Hãng: Genie

Model: S65

Năm: 1999

Xuất xứ: Malaysia

Xe nâng người đã qua sử dụng lô 8c Genie 3246 năm 2000-2003

Hãng: Genie

Model: 3246

Năm: 2000-2003

Xuất xứ: Malaysia

Xe nâng người đã qua sử dụng 1c Genie S60 1998 từ Malaysia/ VCM Group

Hãng: Genie, Skyjack

Model:

Năm: 1996-1998

Xuất xứ: Malaysia

Xe nâng người đã qua sử dụng lô 4c Genie S65 2000 từ Malaysia/ VCM group
Xe nâng người lô 2c Genie z45-22 2WD 1996-1998 từ Malaysia

Hãng: Genie

Model: z45/22 2WD

Năm: 1996-1998

Xuất xứ: Malaysia

Xe nâng người dạng cần Genie S125 2006 từ Dubai

Hãng: Genie

Model: S125

Năm: 2006

Xuất xứ: Du bai

Xe nâng người đã qua sử dụng 14c genie skyjack

Hãng: Genie, Skyjack

Model:

Năm: 1998-2005

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng cắt kéo lô 12c Gs 2632 2005 từ Sing

Hãng: Genie

Model: GS2632

Năm: 2005

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng người dạng cần Genie Z80 2002 từ Sing

Hãng: Genie

Model: Z80

Năm: 2002

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng người cắt kéo 8c Genie Gs2646 2005 từ Sing

Hãng: Genie

Model: GS 2646

Năm: 2005

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng người đã qua sử dụng Genie S85 2002 từ Châu Âu

Hãng: Genie

Model: S85

Năm: 2002

Xuất xứ: Châu Âu

Xe nâng người dạng cần Genie S65 2000 từ Châu Á

Hãng: Genie

Model: S65

Năm: 2000

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người đã qua sử dụng 1c Genie Z60/34 2006 từ EU

Hãng: Genie

Model: Z60/34

Năm: 2006

Xuất xứ: Châu Âu

Xe nâng người đã qua sử dụng 1c Genie S125 2006

Hãng: Genie

Model: S125

Năm: 2006

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người đã qua sử dụng 5c Genie GS3246 2005-2007

Hãng: Genie

Model: Gs 3246

Năm:

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người đã qua sử dụng 8c Genie 3246 1999-2000

Hãng: Genie

Model: 3246

Năm: 1999-2000

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người đã qua sử dụng 5c Genie 2646 1c Genie 3246 1999-2000

Hãng: Genie

Model: 3246+ 2646

Năm: 1999-2000

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người đã qua sử dụng 12c JLG 2032E 1999-2000 từ Asia

Hãng: JLG

Model: 2032E

Năm: 1999-2000

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người đã qua sử dụng 14c Genie 1930 2004-2005

Hãng: Genie

Model: 1930

Năm:

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người đã qua sử dụng 5c Genie 3246 2646 2000

Hãng: Genie

Model: 3246+ 2646

Năm: 2000

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người đã qua sử dụng 1c Genie S80 2008

Hãng: Genie

Model: S80

Năm: 2008

Xuất xứ: Mỹ

Lô 8 xe nâng Genie 1930 2005-2007

Hãng: Genie

Model: 1930

Năm: 2007

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng cắt kéo Genie 5390 2008

Hãng: Genie

Model: 5390

Năm: 2008

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người đã qua sử dụng Genie Z34/22 2002

Hãng: Genie

Model: Z34/22

Năm: 2002

Xuất xứ: Châu Âu

Xe nâng người Genie 5390RT 2006

Hãng: Genie

Model: 5390RT

Năm: 2006

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng người đã qua sử dụng Lô 8c Genie 3246 2001-2008
Xe nâng người đã qua sử dụng 1c Genie S125 2002

Hãng: Genie

Model: S125

Năm: 2002

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng người đã qua sử dụng 2c Genie Z60/34 2005

Hãng: Genie

Model: Z60/34

Năm: 2005

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người đã qua sử dụng Lô 14c Genie 1930 2005

Hãng: Genie

Model: 1930

Năm: 2005

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người đã qua sử dụng 6c Genie 3246 2009 1c Genie 2646 2010
Xe nâng người đã qua sử dụng Lô 1c Z60 2004

Hãng: Genie

Model: Z60

Năm: 2004

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người đã qua sử dụng Lô 5c Genie 3246 2008

Hãng: Genie

Model: 3246

Năm: 2008

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người đã qua sử dụng 1c Genie Z60 2004 từ Châu Á
Xe nâng người Genie S125 2004 từ UAE

Hãng: Genie

Model: S125

Năm: 2004

Xuất xứ:

Xe nâng người đã qua sử dụng 9c Genie 3246 2009 từ châu Á
Xe nâng người đã qua sử dụng Lô 8c Genie 1930-2032 2000
Xe nâng người đã qua sử dụng 9c Genie 3246 2009

Hãng: Genie

Model: 3246

Năm: 2009

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người đã qua sử dụng Genie 6c 3246 2c 2646 2000
Xe nâng người đã qua sử dụng Genie 2646 2000

Hãng: Genie

Model: 2646

Năm: 2000

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người đã qua sử dụng Lô 1c Genie S125 2002

Hãng: Genie

Model: S125

Năm: 2002

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người đã qua sử dụng 8c Genie 3246 2000-2005

Hãng: Genie

Model: 3246

Năm:

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người đã qua sử dụng Genie Z60 2001 từ Châu Á

Hãng: Genie

Model: Z60

Năm: 2001

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người đã qua sử dụng Genie Z60/34 2003 và 2004

Hãng: Genie

Model: Z60/34

Năm: 2003/2004

Xuất xứ: Châu Âu

Lô 2c xe nâng người đã qua sử dụng Genie S60 2007 và Genie S65 2005
Xe nâng người đã qua sử dụng Genie S85 2005

Hãng: Genie

Model: S85

Năm: 2005

Xuất xứ: Châu Âu

Xe nâng người đã qua sử dụng 8c Genie 3246 2004+2005 ( 6c 2004+ 2c 2005) từ EU
Xe nâng người đã qua sử dụng 8c Genie 3246

Hãng: Genie

Model: 3246

Năm:

Xuất xứ: Châu Âu

Xe nâng người đã qua sử dụng 8c Genie 3246 2004+2005 từ EU
Lô 5 chiếc Genie 2632 2003

Hãng: Genie

Model: 2632

Năm: 2003

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng người đã qua sử dụng 1c Genie S85 2012

Hãng: Genie

Model: S85

Năm: 2012

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người đã qua sử dụng 1c Genie S60 2006

Hãng: Genie

Model: S60

Năm: 2006

Xuất xứ: Mỹ

Xe nâng người đã qua sử dụng 1c Genie S85 2008  từ USA
Xe nâng người đã qua sử dụng 1c Genie S65 2009 từ châu Á
Xe nâng người đã qua sử dụng 3c Genie 3246 2009 5c JLG 3246 2013
Xe nâng người đã qua sử dụng 1c Genie Z60 2008

Hãng: Genie

Model: Z60

Năm: 2008

Xuất xứ: Mỹ

Xe nâng người đã qua sử dụng 2 chiếc Genie Z45 2006

Hãng: Genie

Model: Z45

Năm: 2006

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người đã qua sử dụng 1c Genie S60 2002

Hãng: Genie

Model: S60

Năm: 2002

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người đã qua sử dụng Genie Z45 25J 2007

Hãng: Genie

Model: Z45/25J

Năm: 2007

Xuất xứ:

 Lô 3c xe nâng người đã qua sử dụng Genie 2005-2006
Lô 2c xe nâng người đã qua sử dụng Genie GS-4390 RT 2006

Hãng: Genie

Model: GS-4390RT

Năm: 2006

Xuất xứ: Hà Lan

Xe nâng người dạng Boom Genie Z135 2007

Hãng: Genie

Model: Z135

Năm: 2007

Xuất xứ: Mỹ

Xe nâng dạng cần Genie Z135 2006

Hãng: Genie

Model: Z135

Năm: 2006

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người đã qua sử dụng 1c Genie 4390 2006 1c Genie 5390 2002
Xe nâng người đã qua sử dụng 8c Genie 3246 2014-2015

Hãng: Genie

Model: 3246

Năm:

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người dạng cần Genie Z135 2007 từ Mỹ

Hãng: Genie

Model: Z135

Năm: 2007

Xuất xứ: Mỹ

Xe nâng người đã qua sử dụng 8c Genie 2646 2005-2006 từ châu Á
Xe nâng người đã qua sử dụng 1c Genie S65 2006 từ Úc
Xe nâng người đã qua sử dụng 6c Genie 4047 2013 từ châu Á
Lô 9 chiếc Genie 2632 2007 từ Hàn

Hãng: Genie

Model: 2632

Năm: 2007

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng người đã qua sử dụng 11c Genie 1932 2008-2009

Hãng: Genie

Model: 1932

Năm:

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người dạng cần Genie Z60/34J DC 2005

Hãng: Genie

Model: Z80

Năm: 2005

Xuất xứ: Châu Úc

Xe nâng người đã qua sử dụng Genie 5390 2002

Hãng: Genie

Model: GS 5390

Năm: 2002

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người đã qua sử dụng Genie + JLG 3246 2008-2010
Xe nâng người đã qua sử dụng 2c Genie 5390

Hãng: Genie

Model: GS 5390

Năm:

Xuất xứ: Du bai

Xe nâng người đã qua sử dụng 2c Genie Z45 1996

Hãng: Genie

Model: Z45

Năm: 1996

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người đã qua sử dụng 9c Genie 3246 2012 từ châu Á
Xe nâng người đã qua sử dụng 2c Genie 4c JLG

Hãng: Genie

Model: Genie GS 3246, JLG 3246ES

Năm:

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người đã qua sử dụng 4c Genie 2646

Hãng: Genie

Model: 2646

Năm:

Xuất xứ: HONGKONG

Lô 2 chiếc Genie S65 1999-2000

Hãng: Genie

Model: S65

Năm:

Xuất xứ: Du bai

Xe nâng người đã qua sử dụng 1c Genie Z60 1999 + 1c Genie S45 2000
Xe nâng người đã qua sử dụng Genie S85

Hãng: Genie

Model: S85

Năm:

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người đã qua sử dụng Genie GS 3246 2003-2004

Hãng: Genie

Model: 3246

Năm: 2003/2004

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người đã qua sử dụng Genie 1932 2008

Hãng: Genie

Model: 1932

Năm: 2008

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người đã qua sử dụng Genie Z80 2002

Hãng: Genie

Model: Z80

Năm: 2002

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người đã qua sử dụng Genie Z80 2001 từ châu Á

Hãng: Genie

Model: Z80

Năm: 2001

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người đã qua sử dụng Genie Z60

Hãng: Genie

Model: Z60

Năm: 2001

Xuất xứ:

Xe nâng người đã qua sử dụng 2c Genie Z45

Hãng: Genie

Model: Z45

Năm: 2001/2002

Xuất xứ:

Xe nâng người đã qua sử dụng Genie GS 2646 2002-2005

Hãng: Genie

Model: GS 2646

Năm:

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người đã qua sử dụng Genie Z45/25 4WD 2006

Hãng: Genie

Model: Z45/25

Năm: 2006

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người đã qua sử dụng Genie 3246 2004-2005

Hãng: Genie

Model: 3246

Năm:

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng người đã qua sử dụng Genie Gs 3246 2011

Hãng: Genie

Model: Gs 3246

Năm: 2011

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người đã qua sử dụng Genie Z45/25 2002/3

Hãng: Genie

Model: Z45/25

Năm:

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người đã qua sử dụng Genie Z45/25 JDC

Hãng: Genie

Model: Z45/25

Năm: 2000/2002

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng người đã qua sử dụng 12c Genie 2032 2001

Hãng: Genie

Model: Genie 2032

Năm: 2001

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng người đã qua sử dụng Genie Z45/25 JDC 2005

Hãng: Genie

Model: Z45/25 JDC

Năm: 2005

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người đã qua sử dụng Genie Z45/25 1998 từ Châu Á

Hãng: Genie

Model: Z45/25

Năm: 1998

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người đã qua sử dụng Genie Z60 2001

Hãng: Genie

Model: Z60

Năm: 2001

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người đã qua sử dụng Genie Z80 2001

Hãng: Genie

Model: Z80

Năm: 2001

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người đã qua sử dụng Genie Z60/34 2004

Hãng: Genie

Model: Z60/34

Năm: 2004

Xuất xứ: HONGKONG

Lô 2 chiếc Genie S65 2006 + 2005

Hãng: Genie

Model: S65

Năm:

Xuất xứ: Bỉ

Xe nâng người đã qua sử dụng Genie S-85 2008

Hãng: Genie

Model: S-85

Năm: 2008

Xuất xứ: Mỹ

Lô 9 chiếc Genie 3246 2001

Hãng: Genie

Model: 3246

Năm: 2001

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng người đã qua sử dụng Genie GS-2646 2000-2001

Hãng: Genie

Model: GS-2646

Năm: 2000/2001

Xuất xứ: Châu Á

Lô 2 chiếc Genie Z45 2009

Hãng: Genie

Model: Z45

Năm: 2009

Xuất xứ: Úc

Xe nâng người đã qua sử dụng Genie Z45/25 JDC 2000-2002

Hãng: Genie

Model: Z45/25

Năm: 2000/2002

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng người đã qua sử dụng Genie GS-1930 2003

Hãng: Genie

Model: GS1930

Năm: 2003

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người đã qua sử dụng Genie GS-1930 2006-2008

Hãng: Genie

Model: GS-1930

Năm: 2006/2008

Xuất xứ: Mỹ

Xe nâng người đã qua sử dụng Genie S-45 2008

Hãng: Genie

Model: S-45

Năm: 2008

Xuất xứ: Úc

Xe nâng người đã qua sử dụng Genie S-45 2005

Hãng: Genie

Model: S-45

Năm: 2005

Xuất xứ: Châu Á

Lô 2c Genie Z45/25 2001/05

Hãng: Genie

Model: Z45/25

Năm:

Xuất xứ: Bỉ

Xe nâng người đã qua sử dụng Skyjack 3219 2014

Hãng: Skyjack

Model: 3219

Năm:

Xuất xứ: Mỹ

Xe nâng người đã qua sử dụng Genie Z60/34 2006

Hãng: Genie

Model: Z60/34

Năm:

Xuất xứ: Du bai

Xe nâng người đã qua sử dụng Genie Z60/34 2008

Hãng: Genie

Model: Z60/34

Năm: 2008

Xuất xứ: Mỹ

Xe nâng người đã qua sử dụng: Lô 2c Genie Z45/25J 2001

Hãng: Genie

Model: Z45/25J

Năm: 2001

Xuất xứ: Đức

Xe nâng người Genie Z45/25 2001-2003

Hãng: Genie

Model: Z45/25

Năm: 2001/2003

Xuất xứ: Italy

Xe nâng người đã qua sử dụng 3 chiếc Genie GS-3246 1999
Xe nâng người đã qua sử dụng Genie GS3490RT

Hãng: Genie

Model: GS-4390RT

Năm: 2001

Xuất xứ: Mỹ

Xe nâng người đã qua sử dụng Genie Z34/22 2006 từ Tây Ban Nha

Hãng: Genie

Model: Z34/22

Năm: 2006

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xe nâng người đã qua sử dụng Genie S-65 2008 từ Anh
Xe nâng người đã qua sử dụng Genie S-65 2006

Hãng: Genie

Model: S65

Năm: 2006/2007

Xuất xứ: Du bai

Xe nâng người đã qua sử dụng 3 chiếc Genie GS-3268 2006/2007
Xe nâng người đã qua sử dụng Haulotte H16TPX 2004/2007

Hãng: Haulotte Compact

Model: H16TPX

Năm:

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xe nâng người đã qua sử dụng Genie Z34/22 2006

Hãng: Genie

Model: Z34/22

Năm:

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xe Boom Genie S80 2001

Hãng: Genie

Model: S80

Năm: 2001

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người đã qua sử dụng JLG 3246ES 200

Hãng: JLG

Model: 3246ES

Năm: 2008

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng người đã qua sử dụng Genie GS-2632

Hãng: Genie

Model: GS2632

Năm: 2012

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng người đã qua sử dụng Genie S-65 2008

Hãng: Genie

Model: SS-65

Năm: 2008

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng người Genie Z60/34 năm 2004 từ Singapore

Hãng: Genie

Model: Z60/34

Năm: 2004

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng người đã qua sử dụng Genie Z60 năm 2006 từ Singapore
Lô 8 xe nâng người đã qua sử dụng Genie 2646 năm 1999-2005 từ Châu Á
Xe nâng người đã qua sử dụng Genie GS S40 2008 từ châu Úc

Hãng: Genie

Model: GS S40

Năm: 2008

Xuất xứ: Châu Úc

Lô 6c sản phẩm xe nâng người đã qua sử dụng Genie GS3246 sản xuất năm 2007
Xe nâng người dạng Boom Genie S80 năm 2001 từ Châu Á

Hãng: Genie

Model: S80

Năm: 2001

Xuất xứ: Châu Á

Lô 2 chiếc xe nâng người Genie Z45/25 nhập khẩu từ Tây Ban Nha

Hãng: Genie

Model: Z45/25

Năm: 2001/2003

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Xe nâng người Genie S85 nhập khẩu từ Mỹ

Hãng: Genie

Model: S85

Năm: 2005

Xuất xứ: Mỹ

Lô 14 xe nâng người đã qua sử dụng GENIE GS2046 năm 1999-2001 từ Châu Á

Hãng: Genie

Model: GS2046

Năm: 2001/2003/2004

Xuất xứ: Châu Á

Lô sản phẩm 14 chiếc xe nâng người đã qua sử dụng Genie nhập khẩu từ HongKong
Lô 3 chiếc xe nâng người Genie Z60 nhập khẩu từ Hàn Quốc / VCM Group

Hãng: Genie

Model: Z60

Năm: 2001/2003/2004

Xuất xứ: Hàn Quốc

Lô 3c xe nâng người đã qua sử dụng GENIE Z34/22N 1998-2000
Xe nâng người Genie Z135/70 năm 2008 nhập khẩu từ Mỹ

Hãng: Genie

Model: Z135/70

Năm: 2008

Xuất xứ: Mỹ

Xe nâng người Genie S125 năm 2000 nhập khẩu từ Dubai

Hãng: Genie

Model: S125

Năm: 2000

Xuất xứ: Du bai

Xe nâng người đã qua sử dụng GENIE Z34/22N năm 1998-2000 từ Châu Á
Xe nâng người dạng cắt kéo Genie 4047

Hãng: Genie

Model: 4047

Năm: 2012

Xuất xứ: Anh

Xe Boomlift Genie Z60 1998 nhập từ Hàn Quốc

Hãng: Genie

Model: Z60

Năm: 1998

Xuất xứ: Hàn Quốc

Lô 2 xe nâng người Genie Z45/25 2000/2004 Châu Á

Hãng: Genie

Model: Z45/25

Năm: 2001/2003/2004

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng người Genie 2032 nhập nguyên chiếc từ Sing

Hãng: Genie

Model: 2032

Năm: 2005

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng người Genie 4390 nhập trực tiếp từ Hàn Quốc

Hãng: Genie

Model: 4390

Năm: 2001

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe Boomlift Genie Z60 2004 từ Châu Á

Hãng: Genie

Model: Z60

Năm: 2004

Xuất xứ:

Xe nâng người Genie GS5390 nhập khẩu từ Úc

Hãng: Genie

Model: GS5390

Năm: 2004

Xuất xứ: Úc

Xe nâng người Genie GS4390 nhập trực tiếp từ Úc

Hãng: Genie

Model: GS4390

Năm: 2003

Xuất xứ: Úc

Xe nâng người Genie Z34/22IC nhập từ Úc

Hãng: Genie

Model: Z34/22IC

Năm: 2004

Xuất xứ: Úc

Xe nâng boom Genie S85 2000 từ Dubai

Hãng: Genie

Model: S85

Năm: 2000

Xuất xứ: Du bai

Xe nâng người Genie S125 2003 từ Dubai

Hãng: Genie

Model: S125

Năm: 2003

Xuất xứ: Du bai

Lô 2 chiếc xe nâng người Genie GS5390 2004 từ Châu Úc
Xe nâng người đã qua sử dụng Genie S125 2004 từ Dubai

Hãng: Genie

Model: S125

Năm: 2004

Xuất xứ: Du bai

Xe cắt kéo đã qua sử dụng Genie 3246 2004 từ Singapore

Hãng: Genie

Model: 3246

Năm: 2004

Xuất xứ: Singapore

Lô 13c xe nâng người Genie 1930 từ Hàn

Hãng: Genie

Model: 1930

Năm: 2003/2004

Xuất xứ: Hàn Quốc

Lô 9c Xe nâng người Genie 2632 2002 từ Hàn

Hãng: Genie

Model: 2632

Năm: 2002

Xuất xứ: Hàn Quốc

Lô 8c Xe nâng người Genie 2632 2005 từ Hàn

Hãng: Genie

Model: 2632

Năm: 2005

Xuất xứ: Hàn Quốc

Lô 8c Xe nâng người Genie 2646 2005 từ Hàn

Hãng: Genie

Model: 2646

Năm: 2005

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng người Genie S125 2005 từ Anh

Hãng: Genie

Model: S125

Năm: 2005

Xuất xứ: Anh

Xe nâng người Genie GS2646 nhập từ Hàn Quốc

Hãng: Genie

Model: GS2646

Năm: 2005

Xuất xứ: Hàn Quốc

Lô 2 xe nâng người Genie Z45/28 2008 từ Dubai

Hãng: Genie

Model: Z45/25

Năm: 2008

Xuất xứ: Du bai

Xe nâng người dạng cần JLG 600A cao 20 mét

Hãng: JLG

Model: 600A

Năm: 1998

Xuất xứ: Mỹ

Lô 8 xe nâng người dạng cắt kéo X32 Upright

Hãng: Upright

Model: X32

Năm: 2007

Xuất xứ: Quatar

Xe nâng người dạng cần Genie Z45/25 năm 2008

Hãng: Genie

Model: Z45/25J

Năm: 2008

Xuất xứ: Australia

Lô 2 xe nâng người dạng Boom lift Genie Z45/25J DC

Hãng: Genie

Model: Z45/25J DC

Năm: 2000/2001

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Lô 14 chiếc xe nâng người Genie 1930

Hãng: Genie

Model: 1930

Năm: 2000/2002

Xuất xứ: Mỹ

Xe nâng người dạng cần Genie S85 năm 2006

Hãng: Genie

Model: S85

Năm: 2006

Xuất xứ: Úc

Xe nâng người dạng Boom lift Genie S125 năm 2008

Hãng: Genie

Model: S125

Năm: 2008

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng người Genie S65

Hãng: Genie

Model: S65

Năm: 2006/2008

Xuất xứ: Mỹ

Xe nâng người dạng cần Genie Z45/25 năm 2002

Hãng: Genie

Model: Z45/25

Năm: 2000

Xuất xứ: Du bai

Thang nâng người Genie AWP30S/Haulotte quick up12

Hãng: Genie/Haulotte

Model: AWP30S/quick up12

Năm: 2012

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng người Boom lift S85 năm 2002

Hãng: Genie

Model: S85

Năm: 2002

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng người dạng cần Boom lift Genie MTZ50/30

Hãng: Genie

Model: MTZ50/30

Năm: 2000

Xuất xứ: Hà Lan

Lô 8 xe nâng người cắt kéo Genie 2646

Hãng: Genie

Model: 2646

Năm: 2006

Xuất xứ: Australia

Lô 2 chiếc xe nâng người dạng cắt kéo Genie 5390

Hãng: Genie

Model: 5390

Năm: 2007

Xuất xứ: Singapore

Lô 2 CHIẾC CẮT KÉO GENIE GS3246 2016

Hãng: Genie

Model: GS3246

Năm: 2016

Xuất xứ: Mỹ

Xe nâng người dạng boom GENIE Z45/25J

Hãng: Genie

Model: Z45/25J

Năm: 2000

Xuất xứ: Anh

Xe nâng người dạng Boom Lift Genie Z34/22

Hãng: Genie

Model: Z34/22

Năm: 2007

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng người Genie Z80/60

Hãng: Genie

Model: Z80/60

Năm: 2004

Xuất xứ: Mỹ

Xe nâng người dạng Boom Lift Genie Z135/70

Hãng: Genie

Model: Z135/70

Năm: 2006

Xuất xứ: Úc

Xe nâng người dạng Boom lift Genie Z51/30 và Z45/25

Hãng: Genie

Model: Z51/30 và Z45/25

Năm: 2006/2007

Xuất xứ: Úc

Lô 5 chiếc xe nâng người cắt kéo Genie 1932

Hãng: Genie

Model: 1932

Năm: 2007

Xuất xứ: Úc

Xe nâng người dạng cần Genie Z45/25

Hãng: Genie

Model: Z45/25

Năm: 2001/2002

Xuất xứ: Dubai/Australia/ Anh

Xe nâng người Boom lift Genie S85

Hãng: Genie

Model: S85

Năm: 2008/2002

Xuất xứ: Mỹ/Anh

Lô 2 chiếc xe nâng người Genie Z45 25RT năm 2006

Hãng: Genie

Model: Z45/25RT

Năm: 2006

Xuất xứ: Bỉ

Xe nâng người dạng Boom lift Z30/20

Hãng: Genie

Model: Z30/20

Năm: 2006

Xuất xứ: Malaysia

Thang nâng người Genie AWP-30S

Hãng: Genie

Model: AWP-30S

Năm:

Xuất xứ:

Xe nâng người dạng Boom lift Genie S80

Hãng: Genie

Model: S80

Năm: 1998

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng người Genie Z60/34

Hãng: Genie

Model: Z60/34

Năm: 2001

Xuất xứ: Du bai

Xe nâng người dạng Boom lift Genie S85

Hãng: Genie

Model: S85

Năm: 2000/2001

Xuất xứ: Dubai/Malaysia

Xe nâng người Genie Z45 năm 2000

Hãng: Genie

Model: Z45

Năm: 2000/2002

Xuất xứ: Hàn Quốc

Lô 3 xe nâng người Boom Genie Z45/25RT

Hãng: Genie

Model: Z45/25RT

Năm: 2003

Xuất xứ: Bỉ

Lô xe nâng người Skyjack-Genie-JLG

Hãng: Skyjack-Genie-JLG

Model: GS3246 - GS2646

Năm: 2005

Xuất xứ: Singapore

Lô xe nâng người Genie S45-Z45

Hãng: Genie

Model: S45-Z45

Năm: 2000/2002

Xuất xứ: Bỉ

Lô 12 xe nâng người cắt kéo Haulotte và Genie

Hãng: Haulotte và Genie

Model: Compact 10,Compact 12, GS2646

Năm: 2007

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng người Boom lift Genie S65

Hãng: Genie

Model: S65

Năm: 2000/2002

Xuất xứ: Dubai/Malaysia

Xe nâng người Boom lift Genie S60

Hãng: Genie

Model: S60

Năm: 2000/2002

Xuất xứ: Malaysia

Xe nâng người Boom lift Genie S125

Hãng: Genie

Model: S125

Năm: 2002

Xuất xứ: Malaysia

Lô 5 xe nâng người cắt kéo nhập khẩu Malaysia

Hãng: Genie

Model: Lô 5 chiếc

Năm: 2007

Xuất xứ: Malaysia

Lô 15 chiếc xe nâng người Genie

Hãng: Genie

Model: Genie 15 chiếc

Năm:

Xuất xứ:

Lô này gồm 8 chiếc xe nâng người Genie

Hãng: Genie

Model: Genie 8 chiếc

Năm: 2005

Xuất xứ: Hàn Quốc

Lô xe nâng người 8 chiếc nhập khẩu từ Đức

Hãng: JLG, UPRIGHT, Genie

Model: Lô 8 chiếc

Năm: 2016

Xuất xứ: Đức

Xe nâng người Genie Telescopic boom S60

Hãng: Genie

Model: S60

Năm: 2006

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng người genie S85

Hãng: Genie

Model: S85

Năm: 2007

Xuất xứ: Singapore

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN MÁY XÂY DỰNG VIỆT NAM


VCM GROUP - MACHINFO.COM
Địa chỉ: 20/189 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
TT giao dịch quốc tế: 20/189 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Chi nhánh: Khu CC Manor II, 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Japan Office: 4-2-16, Shinomiya, Kadoma city, Osaka, Japan 571-0017
TỔNG KHO & TRUNG TÂM DỊCH VỤ: CẦU ĐÔNG TRÙ - ĐƯỜNG TRƯỜNG SA - ĐÔNG ANH - HÀ NỘI
 Điện thoại 0936 143 468
 Email : kdxenangnguoi@vinacoma.vn
 Websitexenangnguoi.com